Stížnost na inzerát:
Renault Mascotte 160-35T
Vyberte důvod stížnosti:
Komentář k stížnosti