Nový vozík za auto NEPTUN NP-079 przyczepa 255x166x10cm, N7-255 MULTI, lekka, platforma wi

PDF
€ 596.50
Netto cena
PLN 2650
≈ $ 675.80
Kontakt s dealerem
Značka NEPTUN
Model NP-079 przyczepa 255x166x10cm, N7-255 MULTI, lekka, platforma wi
Typ vozík za auto
Rok výroby 2019
Nosnost 560 kg
Celková hmotnost 750 kg
Lokalizace Polsko Pleszew
Datum zanesení déle než jeden 1 měsíc
Autoline ID JE19526
PDF
Karoserie
Rezervní kolo
Stav
Stav nový
Více podrobnosti: Angličtina Němčina Polština
The trailer is available immediately
Net price + 23% VAT
More trailers in our GRAFIT - LIDER store (website tab)
TECHNICAL DATA
Internal dimensions: 2.55 x 1.66 x 0.10m
Permissible gross weight of the trailer: (DMC) 750kg
Trailer weight: approx. 190 kg
Number of axles: 1 unbraked
EQUIPMENT
1 unbraked axle
floor made of waterproof anti-slip plywood
easy unloading thanks to the manually tilted box
sagittal shaft with reinforcement
independent suspension and axle rubber elements ensure safe and stable driving
rear lights placed to allow loading of the transported vehicle directly after tilting the platform backwards
without using ramps
ADDITIONAL PAID OPTIONS
spare wheel holder
support wheel
trailer support
longitudinal sides 20 cm
made of 1.5 mm hot-dip galvanized steel sheet
driveway
which is also the rear side made of corrugated sheet metal 3 mm galvanized
dip
80 cm mesh sides
winch
winch base
CHARACTERISTIC
Highly welded frame ensures high structural strength
cold-formed U-section frame side members and 3 cross beams
The tilting platform facilitates loading and unloading. Installing a gas spring stabilizes the floor tilt during loading and unloading
Sagittal shaft with reinforcement
Independent suspension and axle rubber elements ensure safe and stable driving
The platform of the N7-255 multi and N7-305 multi models have rear lights placed in such a way that after tilting them backwards, they enable loading of the transported vehicle directly
without using ramps. The platform threshold is only 4 cm
Additional information
we issue VAT invoices
installment sale and leasing on very favorable terms - installments without certificates and without guarantors
we issue a set of documents necessary for registration with each trailer
(VAT
EC - COC certificate of conformity
manufacturer's statement)
it is possible to send a set of documents for registration by DPD courier
down payment required
if you purchased a trailer on site
we offer the possibility of buying liability insurance
WARTA or HDI
Manufacturer's Warranty 12-24 months
VAT
crashed
wheel_axis
Possibility of delivery to the indicated address!
Der Trailer ist sofort verfügbar
Nettopreis + 23% MwSt
Weitere Trailer in unserem GRAFIT - LIDER Store (Registerkarte Website)
TECHNISCHE DATEN
Innenmaße: 2,55 x 1,66 x 0,10 m
Zulässiges Bruttogewicht des Anhängers: (DMC) 750 kg
Anhängergewicht: ca. 190 kg
Anzahl der Achsen: 1 ungebremst
AUSRÜSTUNG
1 ungebremste Achse
Boden aus wasserdichtem rutschfestem Sperrholz
Einfaches Entladen dank der manuell gekippten Box
Sagittalschaft mit Verstärkung
Unabhängige Aufhängungs- und Achsgummielemente sorgen für sicheres und stabiles Fahren
Rücklichter, die so platziert sind, dass das transportierte Fahrzeug direkt nach dem Zurückkippen der Plattform beladen werden kann
ohne Rampen
ZUSÄTZLICH BEZAHLTE OPTIONEN
Reserveradhalter
Stützrad
Anhängerunterstützung
Längsseiten 20 cm
aus 1,5 mm feuerverzinktem Stahlblech
Auffahrt
Das ist auch die Rückseite aus Wellblech 3 mm verzinkt
tauchen
80 cm Maschenseiten
Winde
Windenbasis
FEATURES
Der hochgeschweißte Rahmen sorgt für eine hohe strukturelle Festigkeit
kaltgeformte U-Profil-Rahmenseitenelemente und 3 Querträger
Die Kippplattform erleichtert das Be- und Entladen. Die Installation einer Gasfeder stabilisiert die Bodenneigung beim Be- und Entladen
Sagittalschaft mit Verstärkung
Unabhängige Aufhängungs- und Achsgummielemente sorgen für sicheres und stabiles Fahren
Auf der Plattform der Modelle N7-255 multi und N7-305 multi sind die Rücklichter so angeordnet, dass sie nach dem Zurückkippen das beladene Fahrzeug direkt beladen können
ohne Rampen. Die Plattformschwelle beträgt nur 4 cm
Zusätzliche Informationen
Wir stellen Mehrwertsteuerrechnungen aus
Ratenverkauf und Leasing zu sehr günstigen Konditionen - Raten ohne Zertifikate und ohne Garantiegeber
Wir stellen für jeden Trailer eine Reihe von Dokumenten aus, die für die Registrierung erforderlich sind
(Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
EC - COC Konformitätsbescheinigung
Herstellerangabe)
Es ist möglich, eine Reihe von Dokumenten zur Registrierung per DPD-Kurier zu senden
Anzahlung erforderlich
wenn Sie einen Anhänger vor Ort gekauft haben
Wir bieten die Möglichkeit, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen
WARTA oder HDI
Herstellergarantie 12-24 Monate
Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
abgestürzt
wheel_axis
Liefermöglichkeit an die angegebene Adresse!
Przyczepa dostępna od ręki
Cena netto +23% VAT
Więcej przyczep w naszym sklepie GRAFIT - LIDER (zakładka strona www)
DANE TECHNICZNE
Wymiary wewnętrzne: 2,55 x 1,66 x 0,10m
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: (DMC) 750kg
Waga przyczepy: ok. 190kg
Liczba osi: 1 niehamowana
WYPOSAŻENIE
1 oś niehamowana
podłoga ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
łatwy rozładunek dzięki ręcznie uchylanej skrzyni
dyszel strzałkowy ze wzmocnieniem
niezależne zawieszenie oraz elementy gumowe osi zapewniają bezpieczną i stabilną jazdę
tylne światła umieszczone aby po jej odchyleniu platformy do tyłu umożliwić załadunek przewożonego pojazdu bezpośrednio
bez użycia podjazdów
OPCJE DODATKOWO PŁATNE
uchwyt koła zapasowego
koło podporowe
podpora przyczepy
burty wzdłużne 20 cm
wykonane z blachy 1,5 mm cynkowane ogniowo
podjazd
który jest jednocześnie burtą tylną wykonany z blachy ryflowanej gr. 3 mm cynkowany
ogniowo
burty siatkowe 80 cm
wciągarka
podstawa wciągarki
CHARAKTERYSTYKA
Dużą wytrzymałość konstrukcji zapewnia całkowicie spawana rama
zimnogięte podłużnice ramy o przekroju U oraz 3 poprzeczne belki
Uchylna platforma ułatwia załadunek i rozładunek. Zamontowanie sprężyny gazowej stabilizuje przechył podłogi podczas załadunku i rozładunku
Dyszel strzałkowy ze wzmocnieniem
Niezależne zawieszenie oraz elementy gumowe osi zapewniają bezpieczną i stabilną jazdę
Platforma modeli N7-255 multi oraz N7-305 multi ma umieszczone tylne światła w taki sposób aby po jej odchyleniu do tyłu umożliwić załadunek przewożonego pojazdu bezpośrednio
bez użycia podjazdów. Próg platformy wynosi jedynie 4 cm
Informacje dodatkowe
wystawiamy faktury VAT
sprzedaż ratalna i leasing na bardzo korzystnych warunkach - raty bez zaświadczeń i bez poręczycieli
do każdej przyczepy wydajemy komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji
(faktura VAT
świadectwo zgodności WE - COC
oświadczenie producenta)
istnieje możliwość wysyłki kompletu dokumentów do rejestracji kurierem DPD
wymagana wpłata zadatku
w przypadku zakupu przyczepy na miejscu
oferujemy możliwość wykupu ubezpieczenia OC
WARTA lub HDI
Gwarancja Producenta 12-24 m-ce
Faktura VAT
Bezwypadkowy
wheel_axis
Możliwość dostawy pod wskazany adres!
Tipy pro nákup
Důležité
Nabídka má informační charakter. Obchodní nabídka je dostupná pouze po přímém kontaktu s inzerentem
Bezpečnostní tipy
Podobné inzeráty